Scroll Top

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nižšie ponúkame odpovede na najčastejšie otázky pacientov. Ak máte otázky, ktoré tu zodpovedané nie sú, napíšte nám cez kontaktný formulár na konci tejto strany, radi vám na ne odpovieme.

Parkovisko pred našou nemocnicou (pred hlavným vchodom do NÚDCH), žiaľ, nemáme v prevádzke. Linky na prevádzkovateľov parkovísk v okolí nájdete nižšie.

Viac informácií o parkovisku pred NÚDCH nájdete tu.

Tiež je možné zaparkovať v parkovacom dome, ktorý sa nachádza oproti nemocnici (vedľa Ministerstva zdravotníctva SR).

Viac informácií o parkovisku oproti NÚDCH nájdete tu.

Či už idete na vyšetrenie alebo hospitalizáciu:

 • Po vstupe cez hlavný vchod  (blok D, poliklinika) sa zaregistrujte v centrálnej registrácii pacientov na prízemí (podlažie 0, vľavo za vstupnými dverami do nemocnice).
 • Pre účely registrácie si pripravte odporučenie od odosielajúceho lekára a kartu poistenca – dieťaťa.
 • Po príchode do čakárne (blok D, poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí 118 alebo 119) sa posaďte a sledujte na monitore vaše zadané číslo a čas vstupu do ambulancie. Novorodencov a dojčatá ošetrujeme prednostne.
 • Ak idete na plánovanú hospitalizáciu, odporúčame prísť najlepšie medzi 8:00 a 9:00 hodinou.

Na kontrolné neurochirurgické vyšetrenie si vždy prineste so sebou všetky predošlé lekárske správy, vrátane prepúšťacej správy.

Na hospitalizáciu si prineste:

 • predošlé lekárske správy, výsledky predoperačných vyšetrení, o ktorých ste boli informovaní,
 • lieky, ktoré dieťa aktuálne užíva,
 • základné hygienické potreby,
 • pyžamo a prezuvky,
 • tekutiny na pitie,
 • obľúbenú hračku, knižku,
 • iné osobné veci (za osobné veci či cennosti nenesie zodpovednosť personál, ale pacient, resp. zákonný zástupca dieťaťa).

Kojenci

 • Odporúčame priniesť si body na gombíky, prípadne iné oblečenie so zapínaním na hrudníku, na chrbte. Užitočné môže byť aj oblečenie so širším otvorom na hlavičku. Po neurochirurgických zákrokoch na hlave, býva hlavička dieťaťa obviazaná a preto je komplikovanejšie obliekať dieťa do odevu, ktorý sa prevlieka cez hlavu;
 • Senzor monitoru tepu a dychu sa zvykne dávať na prst nohy dieťaťa. Je dobré preto dieťaťu priniesť oblečenie, ktoré to umožní, teda tepláčiky, či iné nohavice ktoré umožnia na nohu pripnúť senzor.
 • Vlastný kočík si na hospitalizáciu nenoste. Z dôvodu nedostatku priestoru nie je možné kočíky uchovávať počas hospitalizácie v nemocnici. Dieťa môžete priniesť vo vajíčku, prípadne v kočíku ktorý následne váš doprovod odnesie. Kočíky na prepravu dieťaťa na vyšetrenia v rámci nemocnice máme k dispozícii.
 • Rovnako sú k dispozícii sedačky na kŕmenie dieťaťa. Ak si nieste istý a potrebujete sa poradiť, čo si do nemocnice priniesť, môžete kontaktovať Mgr. Zuzanu Makohuzovú, vedúcu manažérku Oddelenia detskej neurochirurgie.
 • Minimálne tri týždne pred plánovaným operačným výkonom musí byť dieťa zdravé (bez infekcie dýchacích ciest, herpesu, kútikov a iných infekčných ochorení). V prípade, že pre chorobu dieťaťa alebo z iného dôvodu sa dieťa nemôže dostaviť na plánovaný príjem, odhláste ho, prosím, vopred na telefónnom čísle +421 2 5937 367. Dieťa preobjednáme na iný termín.
 • Dievčatá by nemali mať nalakované nechty a v deň operačného výkonu sa nelíčiť.
 • V prípade vášho záujmu rezervovať si nadštandardnú izbu kontaktujte, prosím, vedúcu sestru Kliniky detskej chirurgie (KDCH) Mgr. Dagmar Divišovú na tel. č. : +421 2 593 71 349.
Režim v pracovné dni
časudalosťpopis
07:20-07:45ranná (veľká) vizitaJe potrebné, aby sa v tomto čase sprievodca a dieťa zdržiavali na izbe. Tu je možné s lekárskym tímom stručne konzultovať, prípadne si dohodnúť čas komplexnej konzultácie.
07:45-08:30ranné sedenie v zasadačke Detskej neurochirurgie - Neurocentra Odborná porada lekárskeho tímu. V tomto čase nie je lekársky tím na individuálne konzultácie k dispozícii.
08:30-13:00práca lekárov na oddeleníV tomto čase môžete kontaktovať svojho izbového lekára na oddelení, informácie získate u sestier.
12:00-13:00konzultácie primára v zasadačkePo predchádzajúcom dohovore v tomto čase prebiehajú individuálne konzultácie s primárom či s inými špecialistami pracoviska.
13:00-13:30popoludňajšia (malá) vizitaJe potrebné, aby sa v tomto čase sprievodca a dieťa zdržiavali na izbe. Tu je možné s lekárskym tímom stručne konzultovať, prípadne si dohodnúť čas komplexnej konzultácie.
13:30-14:00popoludňajšie sedenie v zasadačke Detskej neurochirurgie - NeurocentraOdborná porada lekárskeho tímu. V tomto čase nie je lekársky tím na individuálne konzultácie k dispozícii.
14:00-07:00čas príslužbyV tomto čase je k dispozícii službukonajúci lekár. Ohľadom bezodkladných otázok možno kontaktovať ošetrovateľský tím alebo službukonajúceho lekára Kliniky detskej chirurgie. Ak máte otázky, ktoré nepotrebujú bezodkladnú odpoveď, môžete ich napísať na email detska.neurochirurgia@gmail.com alebo sa ich spýtať lekárskeho tímu nasledujúci deň.
Režim počas voľných dní
časudalosťpopis
08:00-09:00ranná vizitaJe potrebné, aby sa v tomto čase sprievodca a dieťa zdržiavali na izbe. Tu je možné s lekárskym tímom stručne konzultovať, prípadne si dohodnúť čas komplexnej konzultácie.
09:00-08:00 (nasledujúceho dňa)čas príslužbyV tomto čase je k dispozícii službukonajúci lekár. Ohľadom bezodkladných otázok možno kontaktovať ošetrovateľský tím alebo službukonajúceho lekára Kliniky detskej chirurgie. Ak máte otázky, ktoré nepotrebujú bezodkladnú odpoveď, môžete ich napísať na email detska.neurochirurgia@gmail.com alebo sa ich spýtať lekárskeho tímu nasledujúci deň.
Podávanie stravy

07:30 – raňajky
12:00 – obed
17:00 – večera

Výučbové a voľnočasové aktivity

Na pôde nemocnice pôsobí aj Základná škola pri zdravotníckom zariadení a Materská škola pri zdravotníckom zariadení. Obe tieto organizácie poskytujú chorým a zdravotne oslabeným deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v nemocnici a v zdravotníckom zariadení, ktoré prebieha v dopoludňajších hodinách. Popoludní v nemocnici pôsobí Školský klub detí patriaci pod Základnú školu pri zdravotníckom zariadení. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie výchovy a vzdelávania pre žiakov, zabezpečiť ich komplexný osobnostný rozvoj, vytvoriť podmienky pre uspokojenie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Základná škola a materská škola svojím pôsobením pomáhajú urobiť pobyt v nemocnici znesiteľnejším, okrem vzdelávania sprostredkúvajú sociálny kontakt, realizujú s deťmi zaujímavé aktivity a svojou činnosťou podporujú terapeutický dopad medicínskych intervencií na pacienta.

V nemocnici sa môžete stretnúť aj s rôznymi dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré svojou činnosťou robia pobyt v nemocnici znesiteľnejším. Môžete u nás stretnúť dobrovoľníkov z Červený nos Clowndoctors, ale aj mnohých iných.

Ak ste ambulantný pacient, svoje otázky môžete konzultovať:

Ak ste hospitalizovaný pacient, svoje otázky môžete konzultovať:

 • na vizite (ak sú to otázky nevyžadujúce dlhšiu konzultáciu),
 • ak je vašich otázok viac, prípadne si vyžadujú širšiu odpoveď, môžete si s lekárom dohodnúť konzultáciu (napríklad ráno na vizite),
 • viac si prečítajte v režime dňa.

V prípade potreby konzultácie na inom pracovisku poskytneme všetku potrebnú dokumentáciu. Obráťte sa na náš lekársky tím.

Po prijatí do nemocnice vás vyhľadá lekár, ktorý vám povie deň a čas podrobnej konzultácie ohľadom operácie vášho dieťaťa. Táto konzultácia je priestor na vaše otázky, preto sa na ňu môžete pripraviť a poznačiť si niekam všetko, čo by vás zaujímalo, aby ste sa to v rámci rozhovoru s lekárom spýtali. Základné informácie o najbežnejších neurochirurgických operáciách nájdete aj na tomto webe v časti VÝKONY.

Operácii predchádza aj anesteziologické vyšetrenie. Tu špecialista posúdi možné kontraindikácie operačného výkonu a zároveň vás poučí o režime (stravovacom, pitnom či inom) pred operáciou.

V rámci prípravy pred operačným výkonom môžete sprevádzať dieťa do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.

Dĺžka operačného výkonu býva rôzna, od pár hodín, pri náročných operáciách aj viac ako 10 hodín. Orientačnú informáciu o dĺžke aj priebehu operácie vám lekár podá v priebehu podrobnej konzultácie pred operáciou.

V závislosti od náročnosti operačného výkonu a jeho priebehu je dieťa po operácii premiestnené naspäť na oddelenie Kliniky detskej chirurgie (KDCH), kde ste boli pred hospitalizáciou – to sa týka menej náročných operačných výkonov. Pri náročnejších výkonoch je dieťa zvyčajne na 24 hodín umiestnené na Detskú kliniku anestézie a intenzívnej medicíny (DKAIM, -1 podlažie, blok D – lôžková časť nemocnice). Čas hospitalizácie na DKAIM môže byť aj dlhší a závisí od vývoja zdravotného stavu po operácii.

Ak je dieťa umiestnené po operácii na DKAIM, rodič ho počas tejto časti hospitalizácie nesprevádza.

Dieťa je na oddelení tlmené, okolitý svet vníma obmedzene, zväčša nekomunikuje. Zvyčajne má rodič s operatérom dohodu o tom, ako sa budú informovať o výsledku operačného výkonu. V závislosti od zdravotného stavu dieťaťa ho môže rodič navštíviť aj na DKAIM v čase návštevných hodín (dopoludnia od 09:30 do 12:00, popoludní od 15:00 do 17:00).

V čase, keď je dieťa hospitalizované na DKAIM, môže ísť rodič prespať domov a cez deň sa vrátiť na návštevu, prípadne sa telefonicky informovať o zdravotnom stave dieťaťa na DKAIM. Rodič tiež môže zostať v nemocnici na tzv. “izbe matiek”, ktorá je súčasťou oddelenia KDCH a slúži práve k účelu ubytovania rodičov, ktorých deti sú na DKAIM po operačnom výkone. Na “izbe matiek” môžu byť v jednom čase ubytovaní rodičia viacerých hospitalizovaných detí. Podrobné informácie o ubytovaní na “izbe matiek” získate u sestier.

Dieťa má jedlo zabezpečené v rámci hospitalizácie. Vzhľadom na zdravotný stav môže byť stanovená nejaká diéta či iné obmedzenia v konzumácii jedla a tekutín, o čom vás lekár bude informovať.

Rodič si môže objednať jedlo z nemocničnej jedálne, ktorá sa nachádza na -3 (mínus treťom) podlaží v bloku E (lôžková časť). Rodič si stravu buď v jedálni skonzumuje alebo vyzdvihne s vlastnými nádobami na jedlo. Nemocnica nezabezpečuje transport stravy pre rodičov na oddelenie. Stravovanie v jedálni je realizované bez dieťaťa, to zostáva na oddelení. Sestra na oddelení vám dá doklad, na základe ktorého si môžete obed z nemocničnej jedálne objednať na pokladni pri hlavnom stupe do nemocnice. Tu je k dispozícii aj jedálny lístok a cena jedla.

Rodičia majú na každom oddelení Kliniky detskej chirurgie (KDCH) k dispozícii kuchynku, kde je chladnička a mikrovlnná rúra. Môžu mať teda vlastnú stravu.

V nemocnici je niekoľko bufetov, kde je možné kúpiť varenú stravu, fornety, šaláty pečivo a iné.

Oproti nemocnici sú potraviny Tesco Expres, kde si môžete kúpiť jedlo, prípadne iný základný tovar.

Táto otázka je prirodzene veľmi častá. Odpoveď na ňu nie je vždy jednoduchá a nemusí byť jednoznačná. Ukončenie hospitalizácie závisí od vývoja zdravotného stavu dieťaťa a ten býva rôzny a nie vždy jednoducho predvídateľný. Preto sa niekedy stane aj to, že informácia o plánovanom prepustení sa mení a aktualizuje, niekedy aj zo dňa na deň.

Prepustenie po operačnom výkone

Pri neurochirurgických operáciách je dôležité, aby sa stav dieťaťa po výkone stabilizoval a aby sa zahojili pooperačné rany. To býva často na ôsmy deň od operácie. Avšak platí to len za predpokladu, že hojenie rán prebieha ideálne a po operačnom výkone nenastali iné komplikácie alebo nie sú potrebné iné diagnostické či terapeutické zásahy, kvôli ktorým je nutné zotrvávať v nemocnici.

Prepustenie po hospitalizácii kvôli kontrolnému vyšetreniu pomocou magnetickej rezonancie (MR) alebo počítačovej tomografie (CT)

Ak kontrolné vyšetrenie zobrazovacími metódami (MR, CT) nepoukáže na nutnosť bezodkladne operačne/terapeuticky zasiahnuť, budete prepustení na ďalší deň po vyšetrení.

V prípade potreby je možné zabezpečiť odvoz pacienta a rodiča sanitkou. Ak máte o túto službu záujem, je nutné dohodnúť sa na tom so sestrou, napríklad na vizite, keď sa dozviete presný deň prepustenia. Využitie sanitky je nutné hlásiť minimálne deň vopred, prípadne pri prijatí.

Podporu v náročnej životnej situácii môžete získať u nemocničného psychológa Mgr. Pavla Kardoša.
tel.: +421 (0)2 59371 505
mobil: +421 (0)905 731 047
(telefonovať možno v pracovné dni od 7:00 do 15:00)
e-mail: pavol.kardos@nudch.eu
web: www.psycholog.nudch.eu

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Napíšte nám ju nižšie.