Letný tábor

Prinášame vám ponuku týždňového tábora pre onkologických detských pacientov v Hatvane (Maďarsko) v termíne 23.7.-28.7.2023. Zúčastniť sa môžu deti od 7 do 18rokov, ktoré sú maximálne 5 rokov po ukončení liečby, prípadne sú na udržiavacej liečbe. Váš prípadný záujem môžete komunikovať s PhDr. Petrom Krajmerom, psychológom Kliniky detskej onkológie a hematológie na telefónnom čísle 02/59371409 alebo na batorbratislava@gmail.com. Viac sa dozviete aj na webe https://batortabor.org/sk/.

 

 

Photo by Artem Kniaz on Unsplash