Scroll Top
Jakubov Život visel na vlásku
“Vďačíme za to všetkým lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom (v spádovej nemocnici v Trenčíne syna rýchlo diagnostikovali a kontaktovali NÚDCH), transportnému tímu, Rýchlej zdravotnej pomoci, všetkým dotknutým pracoviskám NÚDCH, kde mu zachránili život, a tiež pracovisku CINRE, kde ho diagnostikovali a v spolupráci s ich špecialistami odstránili cievnu malformáciu. Všetkým patrí naše poďakovanie,” zhodli sa mama so synom.

Jakubov život visel na vlásku

Zachránili ho lekári Národného ústavu detských chorôb.

“Odišla som na prechádzku a Jakub sa potešil, že ostane doma sám. Mohol sa nerušene hrať na počítači. Vtedy pozatvára okná a zatiahne žalúzie, aby ho nič nevyrušovalo. Okolo pol siedmej odišiel z domu aj starší brat, rozlúčili sa a ja som prišla domov do pol hodiny po jeho odchode,” hovorí Jakubova mama.

Pri príchode domov si starostlivá mama hneď všimla, že okná v Jakubovej izbe sú otvorené. Bol to prvý moment, ktorý ju prekvapil, a ponáhľala sa skontrolovať syna. Otvorila dvere na detskej izbe. Počítač bol vypnutý a Jakub spal. “Nešlo mi to do hlavy, ale nechcela som ho budiť, nech sa vyspí. Keď som potichu zatvárala dvere, vydal zo seba veľmi zvláštny zvuk. Vyľakala som sa a kládla mu otázky, ale nedokázal mi odpovedať ani vyjadriť nič iné,” hovorí Jakubova mama Mária a Jakub, s ktorým boli práve na prvej kontrole po náročnej liečbe v NÚDCH, ju doplnil: “Nespal som, stále som bol hore a vnímal veci okolo seba, ale nedokázal som reagovať.” Zavolali záchranku a sanitka ho odviezla do nemocnice v Trenčíne. Tamojší lekári mali hneď podozrenie na krvácanie do mozgu a urobili mu CT vyšetrenie. Diagnóza sa potvrdila a nasledoval okamžitý prevoz do Bratislavy – NÚDCH. “Ešte v Trenčíne nás informovali, že Jakubov zdravotný stav je veľmi vážny. Povedali nám, aby sme sa rozlúčili a že nič nám nezaručujú. V NÚDCH už lekári o nás vedeli, všetko bolo pripravené na operáciu a Jakub bol prevezený priamo na operačnú sálu. Preplakali sme a premodlili sa celú noc, volali do nemocnice, ale informáciu pre nás dlho nemali. Až ráno o piatej nám povedali, že je po operácii a je stabilizovaný.”

“Jakub bol v bezprostrednom ohrození života, rozsiahle krvácanie mu spôsobovalo útlak životne dôležitých centier v mozgu. Bol v hlbokom bezvedomí, potreboval intubáciu a mal rozšírenú zrenicu, čo bola známka tlaku na mozgový kmeň. Potreboval okamžitý transport a operáciu. Informoval som kolegov z

odosielajúcej nemocnice o závažnosti stavu, odporučil potrebné opatrenia na stabilizáciu stavu, zdôraznil akútnosť situácie a zorganizoval transport pacienta priamo na operačnú sálu NÚDCH, kde sme ho s operačným tímom očakávali. Ak by nepodstúpil okamžitú operáciu, mohlo sa stať krvácanie pre neho osudným. Pri nočnej operácii sme mu odstránili polovicu lebečnej kosti na strane krvácania, uvoľnili mozgový obal, a uvoľnili tým tlak v hlave. Týmto zákrokom sme Jakubovi fakticky zachránili život,” hovorí o svojom pacientovi MUDr. Robert Chrenko, PhD., neurochirurg Neurocentra NÚDCH a ďalej dopĺňa:

“Po stabilizácii zdravotného stavu sa u Jakuba robili ďalšie doplňujúce vyšetrenia, ktoré zistili príčinu krvácania, a tou bola obrovská cievna malformácia.” Po chirurgickej intervencii, kde sa počítala každá minúta, bol Jakub liečený na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) LF UK. Tu ho lekári vitálne zastabilizovali, dostával intenzívnu zdravotnú starostlivosť a bol v umelom spánku. Mama za synom chodila do nemocnice dvakrát denne. “Čakala som, že ho lekári prebudia z umelého spánku, ale vysvetlili nám, že to ešte nie je možné. Aj pán profesor MUDr. Bruno Rudinský, CSc., nám k tomu povedal, že sú radi, že sa Jakub hýbe, ale po operácii potrebujú, aby bol v pokoji a jeho mozog spal. To čakanie na prebudenie bolo nesmierne ťažké. V tom období ma kontaktoval pán Mgr. Pavol Kardoš, nemocničný psychológ, ktorý mi bol veľkou oporou. Bola som milo prekvapená a veľmi vďačná, že Neurocentrum v NÚDCH poskytuje aj takéto služby pre rodičov detí vo vážnom zdravotnom stave.” Postupne, ako sa Jakubov zdravotný stav zlepšoval, lekári ho začali prebúdzať z umelého spánku. Ale nebolo to zo dňa na deň. “Pani doktorka nám povedala, že ho budú prebúdzať postupne a tak dlho, koľko ho uspávali. Bola som veľmi milo prekvapená ústretovosťou a empatiou personálu a po celú dobu som cítila, že všetci lekári chceli zachrániť Jakubov život a robili všetko,

aby mu pomohli. Pán primár DKAIM, MUDr. Jozef Kӧppl, PhD., nám povedal, že urobili všetko, čo urobiť mohli. Viac sa už urobiť nedá a presne tak isto by postupovali aj pri svojich vlastných deťoch. Vždy nám všetko vysvetlili, venovali sa nám a poskytli nám svoj čas. Bol to balzam na dušu v tej náročnej situácii. Vtedy som si uvedomila, aké úžasné sú možnosti medicíny a tiež to, akí sú zdravotníci perfektní ľudia a ako musia so všetkým bojovať, niekedy som mala pocit, že aj s prírodou. Lekári urobili perfektnú prácu a hlboko sa skláňam pred všetkými pracovníkmi NÚDCH,”, povedala Jakubova mama. Postupne, ako sa Jakubov zdravotný stav zlepšoval, urobili mu ďalšie vyšetrenia za účelom diagnostiky. “Absolvoval sériu CT vyšetrení a v spolupráci s angiografickým pracoviskom CINRE vykonali angiografické vyšetrenie mozgových ciev, kde sa presnejšie ukázala rozsiahla cievna malformácia. Následne sme indikovali včasnú operáciu – odstránenie cievnej malformácie, ktorá obsahovala neplnohodnotné cievy, ktoré mohli kedykoľvek prasknúť a opäť ohroziť Jakuba ďalším krvácaním,” hovorí doktor R. Chrenko. Operáciu urobili v NÚDCH v spolupráci so špecialistom z CINRE, MUDr. Matúšom Kuniakom. Po operácii Jakubov zdravotný stav vykazoval primeraný priebeh a hojenie, postupne začal dýchať sám bez podpory. A keď sa zotavil natoľko, že lekári mohli uvažovať o ďalšej operácii, vykonali plánovanú reimplantáciu kostného laloka, ktorý mu odobrali pri prvej, život zachraňujúcej operácii. Neurologický deficit
v dôsledku krvácania pomáhali Jakubovi zvládnuť na Klinike detskej neurológie (KDN) LF UK A NÚDCH. “U Jakuba krvácanie postihlo zvlášť ľavú stranu mozgu, kde je u väčšiny ľudí sídlo pre porozumenie reči, správnu reč a tiež hybnosť opačnej strany tela. Jeho najväčšie ťažkosti boli v pochopení reči a rozprávaní, čo aj jeho samotného najviac trápilo. A rovnako v pohybe, predovšetkým pravej strany tela,” doplnila MUDr. Miriam Kolníková, PhD., prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH. Akonáhle to zdravotný stav pacienta po

takýchto operačných zákrokoch umožňuje, začínajú s intenzívnou rehabilitáciou a logopedickou starostlivosťou. Na zlepšenie porozumenia reči aj rozprávania majú logopédi pri tejto poruche vytvorené špeciálne postupy. Jakubov zdravotný stav sa veľmi dobre zlepšoval. “Začala sa mu upravovať reč, opäť začal čítať, rozprávať a hýbať končatinami. To zlepšenie bolo očividné – najskôr sa pohyboval na vozíčku, neskôr používal chodítko a chodil s oporou. Dnes už chodí sám a všetko sa pomaly vracia do starých koľají,” hovorí Jakubova mama. “Spätne sa mi v mysli vybavujú slová pani prednostky Kolníkovej, že rehabilitácia robí zázraky a my sme toho boli svedkami. Nedá nám nespomenúť si s veľkou vďakou na pani PhDr. Evku Zubaľovú, vedúcu fyzioterapeutku Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.” Lekári dúfajú, že sa Jakuba podarí zaradiť do normálneho života. Hoci ho čaká ešte dlhá cesta za zdravím, jeho zdravotný stav sa zlepšil natoľko, že sa mohol opäť aspoň individuálne zaradiť do vzdelávania.

“Vďačíme za to všetkým lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom (v spádovej nemocnici v Trenčíne syna rýchlo diagnostikovali a kontaktovali NÚDCH), transportnému tímu, Rýchlej zdravotnej pomoci, všetkým dotknutým pracoviskám NÚDCH, kde mu zachránili život, a tiež pracovisku CINRE, kde ho diagnostikovali a v spolupráci s ich špecialistami odstránili cievnu malformáciu. Všetkým patrí naše poďakovanie,“ zhodli sa mama so synom.

Najčastejšou príčinou krvácania do mozgu u detí sú cievne malformácie. Situácia vzniká z plného zdravia a je to život ohrozujúci stav. Ak sa o ochorení nevie, lebo nemusí predtým robiť žiadne ťažkosti, pacient môže hocikedy zakrvácať, sú to vždy náhodné udalosti. “Rozsiahle zakrvácanie do mozgu je život ohrozujúci stav, ktorý tkanivo mozgu devastuje. U Jakuba rýchla chirurgická intervencia – odsatie krvi a ošetrenie cievnych zmien – umožnilo záchranu jeho života,” doplnila Miriam Kolníková

Autorka článku: Mgr. Dana Kamenická.
Autor fotografie: Majestic Lukas on Unsplash
Fotografie v príbehoch sú ilustračné. Mená pacientov sú pozmenené.