Scroll Top

KontaKt

Adresa

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
Detská neurochirurgia – Neurocentrum NÚDCH
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika, EÚ

Prosíme rodičov (sprievodcov pri hospitalizácii), aby nás mimo akútnych stavov prednostne kontaktovali formou emailu.
Na ambulantné vyšetrenie sa objednávajte cez rezervačný systém. Nájdete ho tu.

E-mail:
Detská neurochirurgia: detska.neurochirurgia(at)gmail.com

Telefonické kontakty:
Detská neurochirurgia sekretariát a informácie (08:30 – 14:30): +421 945 504 665
Detská neurochirurgia zasadačka (08:30 – 14:30): +421 2 593 71 263
NÚDCH, Oddelenie urgentného príjmu, chirurgická ambulancia (nonstop): +421 2 593 71 917
NÚDCH spojovateľka (nonstop): +421 2 593 71 111
NÚDCH spojovateľka (nonstop mobil v prípade poruchy tel. ústredne – nefunkčnej tel. linky uvedenej vyššie): +421 919 174 519

Ambulancie nájdete v poliklinickej časti nemocnice (blok D – žlto vyznačené na mapke), číslo dverí 118 a 119.
Oddelenie nájdete v lôžkovej časti nemocnice (blok E – zeleno vyznačené na mapke), na poschodí 0 (deti staršie ako 3 roky) a na poschodí 1 (deti do 3 rokov) – súčasť Kliniky detskej chirurgie.

Ako nás nájdete
Ambulancia – ordinačné hodiny
Na vyšetrenie V ambulancii sa objednajte cez rezervačný systém nemocnice
NAPÍŠTE NÁM SPRÁVU