Scroll Top
Pre odbornú verejnosť

V tejto časti webu uvádzame informácie prednostne určené odbornej verejnosti. Veríme však, že môžu byť užitočné aj pre bežných návštevníkov našej stránky. Nižšie je uvedený prehľad odborných článkov a publikácií členov tímu Oddelenia detskej neurochirurgie NÚDCH. Väčšina z nich je po rozkliknutí dostupná v plnej verzii.

Ponúkame možnosť realizovať témy doktorandského štúdia pod vedením školiteľa doc. MUDr. Františka Horna, PhD.

Neuroendoskopická lavage u detí s hydrocefalom

Amniové kmeňové bunky a ich charakteristika

Viac informácií získate na emaile: frantisek.horn@fmed.uniba.sk

Viac aj na webe Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Photo by jesse orrico on Unsplash