Pre odbornú verejnosť

V tejto časti webu uvádzame informácie prednostne určené odbornej verejnosti. Veríme však, že môžu byť užitočné aj pre bežných návštevníkov našej stránky. Nižšie je uvedený prehľad odborných článkov a publikácií členov tímu Oddelenia detskej neurochirurgie NÚDCH. Väčšina z nich je po rozkliknutí dostupná v plnej verzii.