Scroll Top

Úloha dekompresívnej kraniektómie v liečbe infarktu arteria cerebri media (IACM) – súčasný stav poznatkov a naše skúsenosti