Unilaterálna laminotómia a bilaterálna dekompresia degeneratívnej lumbálnej vertebrostenózy – výsledok liečby u 169 pacientov