Scroll Top

UNILATERÁLNA LAMINOTÓMIA A BILATERÁLNA DEKOMPRESIA (ULBD) DEGENE- RATÍVNEJ LUMBÁLNEJ VERTEBROSTENÓZY

SLOVAK_SPINE_2022

Chrenko R., Novak P., Slezák P. UNILATERÁLNA LAMINOTÓMIA A BILATERÁLNA DEKOMPRESIA (ULBD) DEGENE-RATÍVNEJ LUMBÁLNEJ VERTEBROSTENÓZY. Výročný kongres Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti SLOVAK SPINE 2022. 11. – 13. 5. 2022, Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry