Scroll Top
Aničke lekári prvýkrát na Slovensku urobili unikátnu operáciu
Aničkina mama všetkým zo srdca ďakuje: ,,Nedá sa to ani slovami povedať, všetci lekári a sestričky sú veľkí profesionáli a zároveň majú v sebe veľkú dávku empatie. Menovite naše poďakovanie patrí: MUDr. Robertovi Chrenkovi, PhD., pani doktorke MUDR. Zuzane Humpolcovej, MUDr. Karin Viestovej, MUDr. Kataríne Kušíkovej, MUDr. Miroslave Kohútkovej, MUDr. Robertovi Jasenekovi, MUDr. Pavlovi Hlinčíkovi, a všetkým sestričkám z Kliniky detskej chirurgie, Neurocentra, Kliniky detskej neurológie, detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a všetkým, ktorí sa o našu Aničku starali.“

Aničke lekári prvýkrát na Slovensku urobili unikátnu operáciu

Odstránili jej nádor na mozgu aj epileptické záchvaty. Aničkina mama sa rozhodla zverejniť príbeh svojej dcérky, aby dodala nádej ostatným rodičom, ktorých dieťa čaká náročná operácia, lebo ako sama hovorí: “Aj nás veľmi podporili príbehy s dobrým koncom.” Prvý epileptický záchvat dostala Anička koncom novembra. Práve sa chystali do škôlky, keď si mama všimla nezvyčajné správanie u svojej dcérky. “Nevedela som ju ani obliecť a vyľakali sme sa. Zobrali sme ju k pani doktorke, ktorá nás poslala na neurológiu do Národného ústavu detských chorôb, kde ju vyšetrili a povedali nám, že ak sa záchvaty zopakujú, musíme prísť do nemocnice,” hovorí Aničkina mama. V nemocnici Aničke urobili CT vyšetrenie, ktoré ukázalo nádor na mozgu. Nasledovali ďalšie vyšetrenia

vrátane MR vyšetrenia, ktoré potvrdilo nádor, ktorý spôsoboval záchvaty. “Anička je 4 – ročné dievčatko, u ktorého si maminka všimla počas hry opakované zášklby na pravej rúčke a tvári spojené s neprítomným pohľadom – epilepsiu. Epilepsia nereagovala na bežnú medikamentóznu liečbu a jej príčinou sa ukázal nádor v oblasti čelového laloka mozgu,” hovorí MUDr. Robert Chrenko, PhD., neurochirurg NÚDCH a ďalej pokračuje: “Aničku sme prijali na operáciu na detskú neurochirurgiu do NEUROCENTRA. Operáciou sme nádor odstránili, avšak aj po jeho odstránení sme špeciálnym vyšetrením – elektrokortikografiou počas operácie stále zaznamenávali prítomnosť epileptickej aktivity. Preto sme po presnom určení miesta vzniku epilepsie toto miesto – epileptogénny fokus, chirurgicky odstránili,

následkom čoho epileptická aktivita bezprostredne ustúpila.”

“Pooperačne sa Anička zotavila a následná magnetická rezonancia ukázala kompletné odstránenie nádoru a epileptické záchvaty kompletne vymizli. Odstránenie epileptogénneho fokusu znamená, že Anička časom veľmi pravdepodobne nebude potrebovať antiepileptickú liečbu, ktorú by inak vyžadovala celoživotne.” Po operácii malá pacientka ležala na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sa veľmi rýchlo zotavila. “Veľmi skoro po operácii sa chcela najskôr postaviť, chodiť po izbe a neskôr aj po chodbe,” hovorí Aničkina mama a všetkým zo srdca ďakuje: “Nedá sa to ani slovami povedať, všetci lekári a sestričky sú veľkí profesionáli a zároveň majú v sebe veľkú dávku empatie. Menovite naše poďakovanie patrí: MUDr.

Robertovi Chrenkovi, PhD., pani doktorke MUDr. Zuzane Humpolcovej, MUDr. Karin Viestovej, MUDr. Kataríne Kušíkovej, MUDr. Miroslave Kohútkovej, MUDr. Robertovi Jasenekovi, MUDr. Pavlovi Hlinčíkovi, a všetkým sestričkám z Kliniky detskej chirurgie, Neurocentra, Kliniky detskej neurológie, detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a všetkým, ktorí sa o našu Aničku starali.”

Autorka článku: Mgr. Dana Kamenická.
Autor ilustračnej fotografie: Tanaphong Toochinda on Unsplash
Fotografie v príbehoch sú ilustračné. Mená pacientov sú pozmenené.