Scroll Top
Poďakovanie od Žanety Ďurišovej a jej dcéry Emmky
Poďakovanie v mene svojom aj v mene dcérky nám poslala pani Žaneta Ďurišová:
“Dovoľte mi touto cestou sa poďakovať v mene svojom aj v mene dcérky Emmky Národnému ústavu detských chorôb za ukážkovú starostlivosť, ktorá nám bola poskytnutá počas hospitalizácie na oddelení detskej neurochirurgie v NEUROCENTRE v marci 2022. Veľké ĎAKUJEM patrí tímu lekárov a sestier Neurocentra v rámci Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH (oddelenie dievčat) a Detskej klinike intenzívnej medicíny LF UK, LF SZU a NÚDCH.
Rovnako poďakovanie patrí celému tímu anestéziológov, ktorý nás sprevádzal počas operácie v CINRE, kde Emmke odstránili cievnu malformáciu s aneuryzmou pri mieche a tým našu Emmku zachránili. Všetkým patrí naše poďakovanie. Ďakujem za Váš úžasný, profesionálny a ľudský prístup.
Od operácie už prešlo pár týždňov a nám sa postupne podarilo naspäť “rozchodiť” nôžky. Čaká nás ešte kontrola, ale veríme, že všetko bude v poriadku a Emmka sa bude môcť čoskoro vrátiť k tancovaniu, ktoré má tak rada.
Spestrením nášho pobytu bola aj základná škola na klinike s úžasnými pani učiteľkami a vychovávateľkami, ktoré nám pomohli prekonať toto ťažké obdobie.
Ešte raz veľké ĎAKUJEM.”

Autorka poďakovania: Žaneta Ďurišová
Autor ilustračnej fotografie: Senjuti Kundu on Unsplash
Fotografie v príbehoch sú ilustračné.