Scroll Top

POĎAKOVANIE

Ďakujeme za vyplnenie Dotazníka spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou. Váš názor prispeje k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, k identifikácii oblastí, v ktorých sa potrebujeme zlepšiť.

Tím Oddelenia detskej neurochirurgie.