Scroll Top
Poďakovanie
POĎAKOVANIE

 

Dobrý deň.

 

Touto cestou by som chcela prejaviť vďaku a obdiv zamestnancom detskej neurochirurgie NÚDCH (Neurocentrum) kde bola moja dcéra hospitalizovaná (mesiac december 2023). Chcela by som vyzdvihnúť profesionálny a úžasný ľudský prístup k malej pacientke, ale aj slušnú, korektnú a zrozumiteľnú komunikáciu voči mne – ako rodičovi laikovi.

 

Dcére diagnostikovali kraniosynostózu. Mali sme to šťastie, že bola včasné odhalená. Endoskopický zákrok v súčasnej dobe patrí medzi menej invazívnu metódu ako klasická operačná liečba. Optimálny vek na endoskopickú operáciu je 2-6 mesiacov veku dieťaťa a vykonáva sa na Klinike detskej chirurgie v Bratislave. V tomto prípade stačili dve malé rezy. Pomocou endoskopu uvoľnili priestor a zrastený lebečný šev odstránili. Rekonvalescencia malých pacientov je ohromujúca. Bez akéhokoľvek výraznejšieho opuchu bola po 5 dňoch od operácie prepustená. Po operácii nasledovala ortotická liečba pomocou remodelačnej ortézy, ktorá v súčasnosti stále trvá. Veľkou výhodou endoskopickej liečby oproti tradičnej operácii je s určitosťou menší počet komplikácií, malá operačná rana, menší opuch, menšie krvné straty, kratšia doba hospitalizácie.

 

Veľmi si vážim prácu všetkých Vašich zamestnancov na oddelení a chcela by som teda poďakovať všetkým – od pani upratovačiek, sanitárok, sestričiek až po pánov doktorov a pani doktorky. Konkrétnejšie sa jedná o MUDr. Róbert Chrenko, PhD., ktorý dcéru operoval, pani doktorke MUDr. Dana Kuniaková, PhD., ktorá bola súčasťou operačného tímu a po operácii sme s ňou prichádzali do kontaktu počas celého víkendu.

 

Pobyt v nemocnici je pre malého pacienta, ako aj pre rodiča náročný, ale s takýmto skvelým prístupom a ľudskosťou, pri zachovaní profesionality nezanecháva traumatickú skúsenosť, práve naopak – posilňuje dôveru v zdravotníkov resp. zdravotníctvo ako celok.

 

S úctou a prianím všetkého dobrého.

 

Matka s dcérou.

Autorka poďakovania: pacientka a jej matka
Autor ilustračnej fotografie: Colin Maynard on Unsplash
Fotografie v príbehoch sú ilustračné.