Scroll Top
Pozor na zlomeniny končatín v detskom veku
“Ani by mi nebolo napadlo, aké komplikácie sa môžu vyskytnúť pri “obyčajnej” zlomenine a som lekárom nesmierne vďačná za to, ako dcérke pomohli. Lekárom KDCH, Neurocentra, menovite MUDr. Chrenkovi aj MUDr. Humpolcovej.”

Pozor na zlomeniny končatín v detskom veku

Zlomeniny končatín v detskom veku sú veľmi časté úrazy. Stalo sa to aj Janke, v družine spadla z preliezačky a zlomila si ramennú kosť. ,,Bola to ťažká zlomenina lakťa s poranením artérie a nehmatným tepom. Dcérku operovali na Klinike detskej chirurgie LF UK a Národného ústavu detských chorôb. Pri operácii bol prítomný aj špecialista NÚSCH a spolu s chirurgami napravili a stabilizovali  vychýlenú kosť a súčasne riešili aj poškodenú cievu, aby ruka bola dobre prekrvená,“ hovorí

Jankina mama. Po prvej operácii sa zdalo, že Janka má najhoršie za sebou.

,,Po úraze ale mala  malá Janka slabšiu a menej citlivú rúčku, ktorej príčinou sa ukázalo poranenie dvoch dôležitých nervov v oblasti zlomeniny. Navyše utrpela aj poranenie dôležitej tepny, ktorá spôsobovala zhoršené prekrvenie celého predlaktia a rúčky a musela preto užívať lieky na riedenie krvi. Na pracovisku detskej neurochirurgie (Neurocentre) NÚDCH sme najprv operačne  špeciálnou technikou s použitím vyšetrenia NAP (neurogénnych akčných potenciálov) zistili, že lakťový nerv nie je prerušený, ale len zatlačený veľkou jazvou. Tento nerv sme potom s použitím

tuliového lasera uvoľnili. Následne sme pre nelepšenie funkcie druhého poraneného  – stredového nervu vykonali druhú operáciu. Podobne ako pri prvej sme zistili, že  stredový nerv bol zatlačený jazvou. Jeho funkciu sme po uvoľnení laserom z jazvy overili metódou NAP a zistili sme, že nerv našťastie nie je prerušený. Po uvoľnení rozsiahlej jazvy sme navyše zabezpečili aj uvoľnenie dôležitej tepny, u ktorej sa predpokladalo, že je v dôsledku úrazu prerušená. U Janky sa po operácii zlepšila citlivosť aj prekrvenie rúčky, takže mohla byť prepustená domov,“ hovorí neurochirurg MUDr. Robert Chrenko, PhD.

Ani by mi nebolo napadlo, aké komplikácie sa môžu vyskytnúť

pri ,,obyčajnej“ zlomenine, a som lekárom nesmierne vďačná za to, ako dcérke pomohli. Lekárom KDCH, Neurocentra, menovite MUDr. Chrenkovi aj MUDr. Humpolcovej. Ďakujeme všetkým za odborný prístup a fascinuje ma milota tých ľudí. Boli sme tu opakovane a lekári, zdravotné sestry aj ostatný zdravotný personál, všetci boli veľmi milí a nestretla som nikoho, kto by bol nepríjemný. Mám pocit, že ich práca baví, vždy sú usmiati, trpezliví a vždy nám všetko vysvetlili. Tiež by som chcela vyzdvihnúť aj prácu učiteľov, Janka sa vždy veľmi tešila na všetky aktivity s nimi.“

Autorka článku: Mgr. Dana Kamenická.
Autor fotografie: Elisabeth Wales on Unsplash
Fotografie v príbehoch sú ilustračné. Mená pacientov sú pozmenené.