Scroll Top

Doplňujúca intratekálna liečba spasticity baklofenom u detí s metabolickým ochorením