Scroll Top

Využitie 3D skenovania na Klinike detskej chirurgie a v Neurocentre NÚDCH

19_Simanov_den_dch

Matejáková L., Štefánková E., Plž A. Využitie 3D skenovania na Klinike detskej chirurgie a v Neurocentre NÚDCH. Simanov 19. deň detskej chirurgie, Bratislava, 16. december 2022.