Scroll Top

AKTUALITY
VITAJTE na STRÁNKE ODDELENIA DETSKEJ NEUROCHIRURGIE NÁRODNÉHO ÚSTAVU DETSKÝCH CHORôB

Hlavným poslaním tejto stránky je priniesť jej návštevníkom, často našim pacientom, dôležité informácie o detskej neurochirurgii.

Nájdete tu pár slov z histórie a súčasnosti detskej neurochirurgie na Slovensku a tiež tím odborníkov, ktorý poskytuje komplexnú starostlivosť neurochirurgickým pacientom a podporu ich rodinám.

V časti VÝKONY sú formou videí prezentované najbežnejšie operácie, ktoré v rámci detskej neurochirurgie realizujeme. Dozviete sa z nich základné informácie o výkonoch, ktoré sú podľa našich skúseností často predmetom rozhovorov a vášho záujmu.

Dôležité praktické informácie nájdete v časti webu PRE PACIENTOV – INFO PRE PACIENTOV. Tu sme sa snažili zosumarizovať tie najčastejšie vami kladené otázky, ktoré plynú z praktického života. V časti PRÍBEHY PACIENTOV nájdete niekoľko článkov, ktoré prinášajú osudy našich pacientov, ktorým sme pomohli.

Spôsob, ako sa s nami spojiť, objednať sa na vyšetrenie, či ako nás nájsť, nájdete v časti kontakty.

Snahou nášho tímu je prinášať našim pacientom čo najkvalitnejšiu špecializovanú neurochirurgickú starostlivosť. Z tohto dôvodu vzniklo

Občianske združenie detská neurochirurgia Bratislava

Hlavným cieľom OZ je zlepšiť materiálno – technické vybavenie Oddelenia detskej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, v prospech pacientov vyžadujúcich si špecializovanú neurochirurgickú starostlivosť.

Touto cestou si dovoľujeme obrátiť sa na vás s prosbou o zváženie možnosti príspevku na Občianske združenie detská neurochirurgia Bratislava. Za váš prejav solidárnosti a humanity vám v mene občianskeho združenia a v mene našich pacientov vopred ďakujeme.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Názov účtu: Detská neurochirurgia Bratislava
Číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 8021 6927

 

O PRACOVISKU DETSKEJ NEUROCHIRURGIE

Radi by sme vám predstavili Pracovisko detskej neurochirurgie NÚDCH – Neurocentrum. Prečítajte si najdôležitejšie informácie z našej minulosti a súčasnosti.

Vznik pracoviska detskej neurochirurgie – Neurocentrum
Dňa 1. 4. 2019 vzniklo v NÚDCH v Bratislave pracovisko detskej neurochirurgie - Neurocentrum. Pracovisko je svojím charakterom na našom území jedinečné, pretože sa po vzore svetových detských nemocničných centier v rámci jednej inštitúcie špecializuje na neurochirurgickú starostlivosť výlučne u detského pacienta. Viac o pracovisku a histórii detskej neurochirurgie si môžete prečítať kliknutím na tento text.
OPERACIA_10 – kópia
OPERACIA_3
Tím pracoviska
Tím pracoviska sa vykreoval ako reakcia na potreby liečebného procesu a v súčasnosti ho tvoria 3 neurochirurgovia, 1 detský chirurg, 4 lekári v príprave na neurochirurgickú atestáciu, 3 neurochirurgovia na čiastočný úväzok, 1 neurológ (elektrofyziológ), 1 psychológ na čiastočný úväzok a 1 antropológ na čiastočný úväzok. Členovia tímu Neurocentra sú renomovaní špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami s pôsobením na domácich aj zahraničných pracoviskách, ako aj s pôsobením na akademickej úrovni (1 habilitovaný a 5 PhD. v odbore).
Spolupráca so špecialistami
V rámci NÚDCH bola nadviazaná úzka spolupráca s ostatnými špecialistami z iných detských lekárskych odborov: anesteziológia, neurológia, onkológia, neonatológia, chirurgia a traumatológia, rádiológia, ORL, oftalmológia, pediatria a ortopédia, čím sa starostlivosť o detského neurochirurgického pacienta v porovnaní s minulosťou štandardizovala aj na interdisciplinárnej úrovni. Viac sa dozviete kliknutím na tento text.
OPERACIA_18
OPERACIA_2
Prínos v starostlivosti o detského pacienta
V porovnaní s kritickou situáciou v starostlivosti o detského neurochirurgického pacienta z nedávnej minulosti možno po 1,5 roku činnosti Neurocentra konštatovať jeho jednoznačný prínos v týchto oblastiach:

• zavedenie aktuálnych diagnostických a liečebných štandardov do detskej neurochirurgickej starostlivosti;
• zabezpečenie neurochirurgickej starostlivosti špecialistami akreditovanými v odbore neurochirurgia;
• významné skrátenie čakacej doby na neurochirurgický zákrok a jeho realizácia v SR
Viac o pracovisku detskej neurochirurgie si prečítate kliknutím na tento text.
TÍM pracoviska detskej neurochirurgie

Zoznámte sa s tímom detskej neurochirurgie NÚDCH.

RCH_OREZ
MUDr. Robert Chrenko, PhD, FEBNS
vedúci lekár Neurocentra Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, neurochirurg
BR_OREZ
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
lekár koordinátor, neurochirurg
FH_OREZ
doc. MUDr. František Horn, PhD.
detský chirurg
SVORAD_TRNOVEC
MUDr. Svorad Trnovec, PhD.
neurochirurg
ZH_OREZ
MUDr. Zuzana Humpolcová
neurológ (elektrofyziológ)
MP_OREZ
MUDr. Michal Petrík, PhD.
detský chirurg
DK_OREZ
MUDr. Dana Kuniaková, PhD.
detský chirurg
RJ_OREZ
MUDr. Robert Jasenek
sekundárny lekár
AVATAR
MUDr. Martin Hanko
sekundárny lekár
AVATAR
MUDr. Jennifer Liszkayová
sekundárny lekár
AVATAR
MUDr. Marek Grega
sekundárny lekár
MK_OREZ
MUDr. Miroslava Kohútková
sekundárny lekár - materská dovolenka
ML
MUDr. Milan Liška, PhD.
neurochirurg - čiastočný úväzok
BENEDITK TRNOVEC_2
MUDr. Benedikt Trnovec
neurochirurg - čiastočný úväzok
Martin Sedliak, MUDr.
MUDr. Martin Sedliak
neurochirurg - čiastočný úväzok
ZM_OREZ
Mgr. Zuzana Makohuzová
vedúca manažérka
ES_OREZ
RNDr. Eva Štefánková, PhD.
antropometrička
PK_OREZ
Mgr. Pavol Kardoš
klinický psychológ
IR_OREZ
Iveta Raymannová
administratíva
VÝKONY

Kľúčové programy nášho pracoviska sú:

mozog_ikona_2
Nádory mozgu, lebečnej spodiny a chrbtice
Využívame pokročilé metódy peroperačnej navigácie a monitoringu nervových funkcií a peroperačnej fluorescencie. U nádorov v mozgových komorách vykonávame operácie endoskopicky s využitím laseru. Úzko spolupracujeme s Klinikou detskej hematológie a onkológie NÚDCH.
mozog_ikona_2
Kraniocerebrálne úrazy
Poranenia mozgu a lebečných kostí - observácia poraneného nevyžadujúca operačnú liečbu; chirurgické výkony riešiace poranenie a jeho následky.

mozog_ikona_2
Spinálna chirurgia
Operačné riešenie úrazov a degeneratívnych ochorení chrbtice; miniinvazívna operatíva chrbtice a spondylochirurgické výkony s použitím C-ramena a pokročilej spinálnej navigácie.

mozog_ikona_2
Rázštepy chrbtice
Operačné riešenie vrodeného nedokonalého uzáveru neurálnej trubice.


mozog_ikona_2
Epileptochirurgia
V spolupráci s Klinikou detskej neurológie poskytujeme neurochirurgickú starostlivosť v diagnostike a liečbe celého spektra epileptológií.
mozog_ikona_2
Chirurgia periférnych nervov
Liečba poranení, tumorov a úžinových syndrómov periférnych nervov.


mozog_ikona_2
Liečba spasticity
Selektívna dorzálna rizotómia a implantácia baklofenovej pumpy.
mozog_ikona_2
Hydrocefalus
Vykonávame endoskopické alebo shuntové operácie.
mozog_ikona_2
Kraniostenózy
Endoskopické alebo otvorené operácie celého spektra vývojových vád lebky.
0
rok
0
realizovaných operácií
0
hospitalizovaných pacientov
0
ambulantných pacientov
PRÍBEHY PACIENTOV
Fotografie v príbehoch sú ilustračné. Mená pacientov sú pozmenené.